Thông báo kế hoạch hoạt động trong học kỳ hè 2019, nhập học HK1 (2019-2020) đối với SV

Hoạt động học kỳ Hè 2019 và nhập học Học kỳ 1 (năm học 2019-2020) đối với SV các Khóa


     Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khoá học, Nhà trường thông báo kế hoạch hoạt động trong Học kỳ Hè 2019; nhập học Học kỳ 1 (2019-2020) và những vấn đề khác có liên quan đối với các Khoá 10, 11, 12, 13 bậc cao đẳng, hệ chính quy.

   <Bấm để xem nội dung thông báo>

   <Bấm để xem Quy định 367/QĐ-CĐTM về học phí>

 

PHÒNG ĐÀO TẠO