Lịch học và biên chế Đại đội Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên (K11 và khoá cũ)

 

=> Danh sách biên chế Đại đội sinh viên xem tại đây