Danh sách SV đăng ký ở lại KTX trước tết âm lịch 2019

Căn cứ nhu cầu và nguyện vọng ở lại KTX trước tết của Sinh viên, Nhà trường đã tiến hành xét duyệt theo đơn đăng ký

Xem tại đây