Lịch công tác tuần 03 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 03
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

14/01

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng HT

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

15/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

16/01

S

 

 

 

 

 

C

15h00

Họp xét duyệt đề tài NCKHSV Khoa KTKT

Thầy Vũ, Thầy Nhẫn, Thầy Phổ, Thầy Liêm & nhóm SV thực hiện

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

17/01

S

8h00

Họp Ban truyền thông tuyển sinh năm 2019

Thành viên Ban truyền thông tuyển sinh năm 2019

UV Thường trực

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 18/01

S

 

 

 

 

 

C

17h30

Triển khai công tác Truyền thông tuyển sinh năm 2019

Các Thầy: Vịnh, Sơn, Ngọc Tuấn, Tiệp; Chủ biên CTĐT, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn quản lý ngành đào tạo

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thứ bảy

19/01

S

Suất 1 (7h30)

Đối thoại trực tiếp giữa SV & lãnh đạo nhà trường

BGH, Trưởng các đơn vị, Đoàn thể, Trưởng Ban Thanh tra ND, SV toàn trường

Phòng Đào tạo

Hội trường

Suất 2 (9h30)

C

Suất 3 (13h30)

  Suất 4 (15h00)

Chủ nhật 20/01

 

S

Suất 5 (7h30)

Suất 6 (9h30)

C

Suất 7 (13h30)

Suất 8 (15h00)