Danh sách bố trí sinh viên nội trú KTX nhà trường HK2 (2018-2019)

Căn cứ Quy chế công tác HSSV nội trú hiện hành, Nhà trường đã tiến hành xét duyệt đăng ký (đơn trực tiếp hoặc website) của Sinh viên có nhu cầu ở KTX trong HK II năm học 2018-2019

(Bấm để xem danh sách bố trí)