Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2) của Khóa 12

 Phòng Đào tạo Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2) của Khóa 12 như sau:

- Các lớp học buổi sáng ngày 10/12/2018 (thứ 2) học bù vào buổi chiều ngày 15/12/2018 (thứ 7)
Các lớp học buổi chiều ngày 10/12/2018 (thứ 2) học bù vào buổi chiều ngày 16/12/2018 (chủ nhật)
Tiết học, phòng học thực hiện theo lịch học ngày 10/12/2018 (thứ 2), chỉ có thay đổi các tiết học buổi sáng (tiết 1-5) thành các tiết học buổi chiều (tiết 6-10).
GV và SV chú ý thực hiện lịch học bù theo thông báo trên.
                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO