THÔNG BÁO NGHỈ HỌC, NGHỈ THI 10/12/2108

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC VÀ THI NGÀY 10/12/2018 (thứ hai)

 

Do điều kiện thời tiết bất thường, mưa to gây ra ngập, lụt ở nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và của Quận Thanh Khê, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo cho sinh viên toàn trường được nghỉ học và nghỉ thi vào thứ hai, ngày 10/12/2018.

Lịch học bù và các môn thi trong ngày 10/12/2018 sẽ có thông báo sau, đề nghị các giảng viên và sinh viên chú ý theo dõi.

Đề nghị các đơn vị liên quan, các khoa, CVHT thông báo đến toàn thể SV để biết, thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG