Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)

- Sinh viên xem danh sách tên và phòng kiểm tra tại đây

- Thời gian kiểm tra: lúc 7 giờ 00 ngày 03/11/2018 (Thứ Bảy)

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi kiểm tra

- Sinh viên kiểm tra danh sách nếu có thiếu sót phản ảnh phòng Đào tạo (Cô Diệu Linh) trước ngày 01/11/2018