Lịch công tác tuần 38 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 38
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

17/9

S

 

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp GH

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

18/9

S

 

 

 

 

 

C

14h50

Hội đồng đánh giá kết quả NCGD Kỹ năng mềm ( KN LVN)

Hội đồng đánh giá theo QĐ 224

Chủ tịch

H506

Thứ tư

19/9

S

7h30

Hội đồng đánh giá kết quả NCGD Kỹ năng mềm ( KN TDST)

Hội đồng đánh giá theo QĐ 224

Chủ tịch

H506

C

15h30

Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018

BGH; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể thuộc trường; Trưởng, phó các bộ môn thuộc khoa

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

Thứ năm

20/9

S

8h00

Thống nhất phân công quản lý CTMH, CTĐT mới

BGH; Trưởng phòng: KH&CN, Đào tạo, TCHC; Trưởng khoa, trưởng bộ môn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 21/9

S

8h50

Hội đồng đánh giá kết quả NCGD Kỹ năng mềm ( KN LVN)

Hội đồng đánh giá theo QĐ/224

Chủ tịch

H506

C

14h00

Họp giao kế hoạch làm việc giảng viên 2018 - 2019

BGH; Trưởng phòng: TCHC, Đào tạo, TCKT; Trưởng các khoa

Phòng Đào tạo

Phòng họp

Thứ bảy

22/9

S

7h30

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019

Toàn thể CBVC & lao động toàn trường

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

23/9

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thành viên hội đồng đánh giá thể hiện chi tiết trong lịch tổ chức đánh giá (đợt 2). Bản PDF gửi qua mail

- Tối ngày 21/9/2018 (12/8 AL) vào lúc 17h45 Nhà trường tổ chức "Đêm hội trăng rằm" đón tết Trung thu cho các cháu là con CBVC & người lao động; Mời phụ huynh & các cháu tham dự.