Thông báo kết quả xét học bổng, thi đua cao đẳng khóa 10, 11

THÔNG BÁO danh sách Thi đua khen thưởng; Học bổng HKII năm học 2017-2018

Sinh viên  có thắc mắc liên hêh Thầy Hậu - P. Công tác CT&SV trước 15h00  ngày 14/8/2018 để được hướng dẫn giải quyết. 
Học bổng (xem tại đây)
Thi đua năm học (xem tại đây)
Khen thưởng đột xuất (xem tại đây)