Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Thương mại du lịch

 - Thời gian dự lễ bế giảng: Đối với sinh viên thuộc khoa Thương mại du lịch: lúc 7g30 ngày 08/07/2018 tại Hội trường 1

- Sinh viên xem danh sách chính thức vị trí chỗ ngồi  tại đây 

- Sinh viên xem quy trình dự lễ bế giảng tại đây 

- Sinh viên xem sơ đồ quy trình dự lễ bế giảng tại đây