Danh sách xét thi đua, học bổng Cao đẳng khóa 9

THÔNG BÁO danh sách xét thi đua và học bổng Cao đẳng khoá 09

SV kiểm tra thông tin, mọi thắc mắc liên hệ thầy Hậu - Phòng Công tác CT & SV để được hướng dẫn

- Danh sách thi đua (xem tại đây)

- Danh sách xét Học bổng (xem tại đây)