KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN

Khoa Kế toán Kiểm toán thông báo thời gian phát vấn BCTN chính thức là 14h00 ngày 15-06-2018 (thứ 6 tuần này).

Xem danh sách phát vấn tại đây.

Ghi chú: Thứ tự phát vấn SV trong danh sách có thể thay đổi tùy theo việc các Thầy Cô gọi tên.