Cuộc thi hùng biện tiếng Anh " Tôi yêu đất nước Singapore

THÔNG BÁO 

V/v Đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh "Tôi yêu đất nước Singapore"
Sinh viên đăng ký  trực tiếp tại Thầy Hậu - Phòng Công tác Chính trị  & Sinh viên 
Thời gian đăng ký từ ngày 21/5 đến ngày 28/5/2018

Thể lệ cuộc thi xem tại đây