Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kì 2 năm học 2016-2017 (Đợt 2 từ ngày 06/06/2017 đến ngày 23/06/2017)

Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kì 2 năm học 2016-2017 (Đợt 2 từ ngày 06/06/2017 đến ngày 23/06/2017), Xem tại đây

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Tuấn phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 2 khu văn phòng)
Sinh viên có nợ học phí trong danh sách thi liên hệ phòng Tài chính kế toán
 (tầng 1 khu văn phòng) sớm nhất theo quy định để nộp và mang theo phiếu thu khi vào phòng thi.