Thông báo học bổng Endeavour của Chính phủ Australia

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ENDEAVOUR

Học bổng Endeavour là học bổng có tính cạnh tranh của Chính phủ Australia cung cấp cơ hội cho người dân Australia nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài và cũng dành cho công dân các nước học tập tại Australia.

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:
⦁    Không hạn chế độ tuổi
⦁    Dành cho các nghành nghề, lĩnh vực
⦁    Nộp hồ sơ trực tuyến
⦁    Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian học bổng ở Australia

Các chương trình học bổng
1.    Học bổng Endeavour bậc sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarship)
⦁    Thạc sĩ: trị giá học bổng lên tới 140.500$ Australia
⦁    Tiến sĩ: trị giá học bổng lên tới 272.500$ Australia
⦁    IELTS 6.5 hoặc tương đương
⦁    Thời gian học tập/nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ, 4 năm cho Khóa Tiến sĩ

2.    Học bổng Endeavour dành cho đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Scholarships)
⦁    Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia
⦁    Thời gian học tập 2.5 năm
⦁    IELTS 6.5 hoặc tương đương
⦁    Trị giá học bổng lên tới 131.000$ Australia

3.    Học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)
⦁    Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Tiến sĩ, Thạc sĩ đang  thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau Tiến sĩ
⦁    Thời gian nghiên cứu từ 4-6 tháng ở Australia
⦁    IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận ở Australia)
⦁    Trị giá học bổng lên tới 24.500$ Australia

4.    Học bổng Endeavour dành cho các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships)
⦁    Chương trình phát triển chuyên môn
⦁    Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1-4 tháng ở Australia
⦁    IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận ở Australia)
⦁    Trị giá học bổng lên tới 18.500$ Australia

Thời gian ứng tuyển
- Việc ứng tuyển cho học bổng Endeavour sẽ kết thúc vào lúc 11:59p.m (giờ Australia) 30/06/2017

Ghi chú: Quý thầy cô có thể tham khảo thông tin về chương trình học bổng Endeavour tại địa chỉ: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour hoặc vui lòng liên hệ Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên – Cô Trà (0978320977)