Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Thương mại kỳ thi tháng 8/2017

 

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng – Trường Cao đẳng Thương mại, 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3811.053 | Thầy Hà: 0982464359 |Thầy Cúc: 0913488443 | Cô Oanh: 0905160586