Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ bảy - Đợt 2 (18/03/2017)

Kết quả kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa 7 - đợt 2

1. Sinh viên xem kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra.

2. Thời hạn sinh viên nộp đơn phúc khảo trước 16h00 ngày 31/03/2017 (thứ sáu)

3. Sinh viên kiểm tra dữ liệu in chứng nhận tiếng Anh chuẩn đầu ra gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (tỉnh). Nếu phát hiện sai sót, sinh viên phản ảnh ngay về Phòng Đào tạo để điều chỉnh trước ngày 31/03/2017Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo sẽ tiến hành in và cấp phát chứng nhận. 

---------------------------------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc vui lòng phản ánh về Phòng Đào tạo (thầy Khắc Tiệp)