Danh sách SV thuộc đối tượng chính sách miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2016-2017)

 SV xem danh sách, cụ thể:

1. Danh sách miễn, giảm học phí HK2 (2016-2017) 

2. Danh sách chế độ chính sách nội trú HK2 (2016-2017)

Lưu ý: SV có phản hồi ý kiến đề nghị liên hệ cô Vân (PCTCT&SV) hạn cuối đến 15h00 ngày 27/03/2017. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.