Khoa KT-KT công bố GV hướng dẫn thực tập khóa 8 (& các khóa cũ 6,7)_v3

- Danh sách GV hướng dẫn thực tập   xem tại đây

- Đơn xin đổi đề tài và đơn vị thực tập   mẫu tại đây

- Quy định hướng dẫn thực tập   xem tại đây

* SV CHÚ Ý CÁC NỘI DUNG SAU:

- SV kiểm tra kỹ các thông tin trong file danh sách, mọi sai sót (nếu có) liên hệ Thầy Vinh VP Khoa KT-KT (tầng 4) để được điều chỉnh. Những SV chưa đăng ký tên đề tài, đơn vị thực tập hoặc trùng đề tài và đơn vị thực tập khẩn trương lên Vp Khoa KT-KT đăng ký bổ sung, thay đổi, hạn cuối ngày 24/3/2017. Mọi chậm trễ Khoa không giải quyết.

- SV chủ động liên hệ GVHD theo số ĐT trong file danh sách GVHD để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn trong quá trình thực tập.

- SV có thể đổi tên đề tài hoặc đơn vị thực tập (nếu cần), làm đơn xin thay đổi theo mẫu ở trên, đưa GVHD ký duyệt và nộp về VP Khoa (Thầy Vinh) để được xem xét, giải quyết, hạn cuối 27/3/2017.

- SV đi thực tập từ ngày 20/3 đến 11/6/2017

- Duyệt ĐCCT, báo cáo tổng quan: ngày 29/3 và 30/3/2017, tập trung tại Khoa KT-KT, địa điểm cụ thể GV hướng dẫn sẽ thông báo
 
- Nộp báo cáo thực tập và đĩa CD: ngày 12/6/2017, địa điểm: theo thông báo của GV hướng dẫn.
 
- Vấn đáp báo cáo thực tập: theo kế hoạch của nhà trường, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm sau