NỘI QUY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08

Phòng Đào tạo thông báo nội quy Thực tập tốt nghiệp và kế hoạch xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 ở file đính kèm: Xem tại đây