Danh sách hưởng học bổng Học kỳ 1 (2016-2017)

 

SV xem danh sách tại đây

Lưu ý: SV có phản hồi ý kiến đề nghị liên hệ thầy Hậu (PCTCT&SV) hạn cuối đến ngày 9h00 ngày 15/03/2017. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.