Quyết định công nhận KQ đánh giá RL HKI (2016-2017)

 1. Quyết định công nhận KQ đánh giá RL HKI (2016-2017)

 2. Tổng hợp điểm RL toàn trường HKI (2016-2017) SV xem tại đây