Tin truyền hình DRT: Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường CĐTM và Ngân hàng Phương Đông