Tin truyền hình Nhân Dân: Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường CĐTM và ĐHTM