Tin truyền hình Lễ Khai giảng năm học 2015-2016

Tin truyền hình Lễ Khai giảng năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Thương mại
do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng DRT thực hiện.