Triển khai tham gia, tuyên truyền Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ tư - năm 2022