KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM 2021

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM 2021 
 

1.  Điểm trúng tuyển: điểm trúng tuyển vào tất cả các ngành tuyển sinh năm 2021 là 10,0 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực).

2.  Thời gian nhập học: ngày 18-19/9/2021

3.  Hướng dẫn thủ tục nhập học: Click xem