Lịch công tác tuần 35 từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021

                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 35
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

23/8

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Trực tuyến

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Trực tuyến

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Trực tuyến

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Trực tuyến

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Trực tuyến

C

14h00

Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường Cao đẳng công lập năm học 2020-2021

Thầy Sang, thầy Công, thầy Doanh

Cụm trưởng thi đua

Trực tuyến

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Chính trị, Thương mại điện tử

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ ba

24/8

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Quản trị chất lượng, Khởi sự kinh doanh

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Dịch vụ logistics, Giao dịch thương mại quốc tế

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ tư

25/8

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Kỹ năng thương lượng, Quản trị chuỗi cung ứng

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ năm

26/8

S

8h00

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Chủ tịch Hội đồng thi đua

Trực tuyến

9h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Văn hóa DL, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh DL

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

27/8

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Văn hóa DN và đạo đức KD, Quản trị kinh doanh DV

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Tuyến điểm du lịch VN, Du lịch sinh thái

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email