Thông báo tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN – Startup Kite 2021