Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK2 (2021-2022), khóa 15 đợt 1 HK1 (2022-2023) và TKB môn Giáo dục thể chất khóa 15 HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 27/07/2022 8:54:15 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.670    Phản hồi: 0
TKB Khóa 14,15 ...


Đăng ký ở nội trú KTX năm học 2022-2023 (dành cho Tân sinh viên khóa 16)
Ngày đăng: 22/07/2022 5:07:27 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 236    Phản hồi: 0
Đăng ký ở nội trú KTX năm học 2022-2023 (dành cho Tân sinh viên khóa 16) ...


Sơ đồ hướng dẫn và danh sách chỗ ngồi Lễ Bế giảng Khóa 13 ngày 26/06/2022
Ngày đăng: 24/06/2022 6:35:08 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 1.299    Phản hồi: 0
Lễ bế giảng và nhận Bằng tốt nghiệp khóa 13 ngày 26/06/2022 ...


Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 15/06/2022 3:28:40 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 2.306    Phản hồi: 0
Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 13 và khóa cũ đợt 1 năm 2022
Ngày đăng: 15/06/2022 10:45:57 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.941    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 13 và khóa cũ đợt 1 năm 2022 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15
Ngày đăng: 14/06/2022 4:30:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 291    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15 ...


Danh sách SV các khóa 13, 14, 15 đạt học bổng KKHT HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 14/06/2022 2:07:25 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 269    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (21-22) ...


Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022)
Ngày đăng: 13/06/2022 4:44:08 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.701    Phản hồi: 0
Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022) ...


Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước)
Ngày đăng: 03/06/2022 5:07:47 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 591    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước) ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022)
Ngày đăng: 02/06/2022 1:52:57 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.083    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022) ...
Tổng số: 485 Trang : / 49 trang