Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách sinh viên khóa 12, 13 thi lần 2, HK 1 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 16/01/2020 3:31:14 CH      Tác giả: Huỳnh Ngọc Tuấn
Lượt xem: 70    Phản hồi: 0
Danh sách thi lần 2, HK 1 năm học 2019 - 2020 ...


Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020
Ngày đăng: 13/01/2020 2:41:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 615    Phản hồi: 0
Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020) ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16
Ngày đăng: 13/01/2020 9:36:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.771    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 ...


Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
Ngày đăng: 10/01/2020 3:48:19 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.246    Phản hồi: 0
TKB đợt 1 HKII năm học 2019-2020; TKB và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020) ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM khóa thứ 15 và khóa cũ
Ngày đăng: 06/01/2020 9:36:57 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 567    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 15 và khóa cũ ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15
Ngày đăng: 27/12/2019 8:50:29 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 997    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)
Ngày đăng: 19/12/2019 9:53:22 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.522    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019) ...


Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16
Ngày đăng: 16/12/2019 3:09:28 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.310    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16 ...


Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 13/12/2019 9:20:41 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.007    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019 ...


Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020)
Ngày đăng: 06/12/2019 10:28:49 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.102    Phản hồi: 0
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020) ...
Tổng số: 387 Trang : / 39 trang