Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 11/10/2021 3:20:26 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.301    Phản hồi: 0
Đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Danh sách bố trí sinh viên Khóa 15 ở Ký túc xá năm học 2021-2022
Ngày đăng: 24/09/2021 6:39:13 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 688    Phản hồi: 0
Danh sách bố trí sinh viên Khóa 15 ở Ký túc xá năm học 2021-2022 ...


Niên giám học tập dành cho Cao đẳng chính quy khóa 15
Ngày đăng: 24/09/2021 5:28:31 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 727    Phản hồi: 0
Niên giám học tập dành cho Cao đẳng chính quy khóa 15 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV khóa 15 (dạy/ học trực tuyến)
Ngày đăng: 22/09/2021 9:36:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.200    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 (2021-2022) khóa 15 ...


LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA 15
Ngày đăng: 05/09/2021 10:40:15 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.194    Phản hồi: 0
LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA 15 (Phụ lục, kèm theo Kế hoạch 381 ngày 20/8/2021 về tổ chức tuần SHCD-SV đầu khóa) ...


Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/học trực tuyến)
Ngày đăng: 28/08/2021 10:10:47 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.143    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 2 HKII ...


Thông báo V/v hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập
Ngày đăng: 13/07/2021 9:37:31 SA      Tác giả: Đào tạo
Lượt xem: 485    Phản hồi: 0
Thông báo V/v hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập ...


Thông báo về tổ chức đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài
Ngày đăng: 08/07/2021 8:40:45 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.376    Phản hồi: 0
Thông báo về tổ chức đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài ...


Thông báo lần 2 về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho SV cao đẳng khóa 12 và khóa cũ đã tốt nghiệp
Ngày đăng: 23/06/2021 4:08:21 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 319    Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 12 và khóa cũ đã tốt nghiệp ...


Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp
Ngày đăng: 21/05/2021 5:23:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 516    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp ...
Tổng số: 442 Trang : / 45 trang