Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 13/03/2019 4:49:53 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 613    Phản hồi: 0
MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 08/03/2019 3:39:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 489    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 và thời gian tổ chức phát bằng
Ngày đăng: 25/02/2019 4:16:29 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 461    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 ...


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 25/02/2019 2:23:43 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 340    Phản hồi: 0
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thời khóa biểu các học phần mở bổ sung HK2 (2018-2019)
Ngày đăng: 20/02/2019 6:23:32 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 204    Phản hồi: 0
Dành cho SV chậm tiến độ ...


Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14
Ngày đăng: 21/01/2019 2:28:18 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 394    Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM - Khóa thứ 13 và khóa cũ
Ngày đăng: 07/01/2019 7:29:31 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 436    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM - Khóa thứ 13 và khóa cũ ...


[Dự kiến] Kết quả học tập KNM Khóa 13 và khóa cũ
Ngày đăng: 02/01/2019 5:07:08 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.271    Phản hồi: 0
[Dự kiến] Kết quả học tập KNM Khóa 13 và khóa cũ ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14
Ngày đăng: 28/12/2018 5:09:50 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.983    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14 ...


Thời khóa biểu HK2 năm học 2018-2019
Ngày đăng: 28/12/2018 7:11:54 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.230    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK2 năm học 2018-2019 ...
Tổng số: 311 Trang : / 32 trang