Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Thương mại du lịch
Ngày đăng: 07/07/2018 6:19:24 CH      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 429    Phản hồi: 0
Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Thương mại du lịch ...


Thông báo vị trí chỗ ngồi và qui trình làm thủ tục dự lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 và khóa cũ thuộc khoa Thương mại Du lịch
Ngày đăng: 07/07/2018 6:12:29 SA      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 217    Phản hồi: 0
Thông báo vị trí chỗ ngồi và qui trình làm thủ tục dự lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 thuộc khoa Thương mại Du lịch ...


Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng
Ngày đăng: 06/07/2018 6:46:48 CH      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 272    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí chỗ ngồi và thứ tự lên nhận bằng trong lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 và khóa cũ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng ...


Thông báo kết quả chính thức tốt nghiệp cao đẳng chính quý khóa 09 và khóa cũ
Ngày đăng: 28/06/2018 9:24:00 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.242    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả chính thức tốt nghiệp cao đẳng chính quý khóa 09 và khóa cũ ...


Thông báo quy trình làm thủ tục tham gia lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 9
Ngày đăng: 26/06/2018 3:49:59 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 380    Phản hồi: 0
Thông báo quy trình làm thủ tục tham gia lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 9 ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa cũ (ngày xét tốt nghiệp: 28/06/2018)
Ngày đăng: 25/06/2018 8:28:33 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.939    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa cũ (ngày xét tốt nghiệp: 28/06/2018) ...


Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10
Ngày đăng: 15/06/2018 4:03:45 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 945    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10 ...


KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN
Ngày đăng: 14/06/2018 2:07:37 CH      Tác giả: Phuong Hanh
Lượt xem: 248    Phản hồi: 0
KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN ...


Danh sách SV đã nộp và chưa nộp học phí GDQP-AN năm 2018
Ngày đăng: 12/06/2018 1:47:52 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 223    Phản hồi: 0
Danh sách này cập nhật đến 10h00 ngày 12/6/2018 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 30/05/2018 10:37:00 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.567    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ (năm 2018) ...
Tổng số: 279 Trang : / 28 trang