Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2017-2018 (07h30 ngày 10/08/2017)
Ngày đăng: 10/08/2017 7:26:24 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 582    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2017-2018 (07h30 ngày 10/08/2017) ...


Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần
Ngày đăng: 02/08/2017 10:52:18 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.924    Phản hồi: 0
Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần ...


Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 11
Ngày đăng: 27/07/2017 11:47:45 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 6.359    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 11 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 25/07/2017 6:15:22 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 7.765    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 ...


Thông báo v/v xử lý cho các sinh viên chậm tiến độ đăng ký học
Ngày đăng: 25/07/2017 9:15:23 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.700    Phản hồi: 0
Thông báo v/v xử lý cho các sinh viên chậm tiến độ đăng ký học ...


DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 09/07/2017)
Ngày đăng: 08/07/2017 6:41:46 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.286    Phản hồi: 0
DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH (Ngày nhận bằng: 09/07/2017) ...


DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 08/07/2017)
Ngày đăng: 07/07/2017 7:16:38 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 467    Phản hồi: 0
DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 08/07/2017) ...


DANH SÁCH SẮP XẾP VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ
Ngày đăng: 06/07/2017 2:50:09 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.178    Phản hồi: 0
DANH SÁCH SẮP XẾP VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ ...


DỮ LIỆU CHÍNH THỨC IN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ
Ngày đăng: 28/06/2017 9:09:34 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.498    Phản hồi: 0
DỮ LIỆU CHÍNH THỨC IN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ ...


KẾT QUẢ CHÍNH THỨC XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 8 VÀ KHÓA CŨ (Ngày xét: 27/06/2017)
Ngày đăng: 27/06/2017 3:30:47 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.683    Phản hồi: 0
KẾT QUẢ CHÍNH THỨC XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 8 VÀ KHÓA CŨ (Ngày xét: 27/06/2017) ...
Tổng số: 222 Trang : / 23 trang