Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019
Ngày đăng: 03/10/2019 11:03:17 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.456    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)
Ngày đăng: 01/10/2019 2:19:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.419    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019) ...


Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 23/09/2019 7:25:27 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.581    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020 ...


Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 13 sử dụng hệ thống đào tạo
Ngày đăng: 19/09/2019 4:57:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.911    Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN KHÓA 13 SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ...


Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019)
Ngày đăng: 16/09/2019 4:31:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.679    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019) ...


Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 12/09/2019 7:26:52 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.344    Phản hồi: 0
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020 ...


Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập, danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 5:06:10 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 397    Phản hồi: 0
Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập, danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 ...


Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019
Ngày đăng: 28/08/2019 7:25:32 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.214    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019 ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 22/08/2019 9:00:19 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.542    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 ...


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 19/08/2019 11:16:30 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.602    Phản hồi: 0
Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ ...
Tổng số: 371 Trang : / 38 trang