Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Danh sách sinh viên chính thức dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 (Ngày kiểm tra: 21/06/2020) và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí


Danh sách sinh viên chính thức dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 (Ngày kiểm tra: 21/06/2020) và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
15 Tháng Sáu 2020 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.841     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Danh sách sinh viên chính thức dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020
(Ngày kiểm tra: 21/06/2020) và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí

Sinh viên xem danh sách chính thức tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách đã nộp lệ phí tại đây

Sinh viên lưu ý có mặt tại Phòng kiểm tra đúng 7 giờ ngày 21/06/2020 (Chủ nhật) và mang theo: thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân, bút bi và bút chì

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Linh số điện thoại: 0905 011 082) để được giải đáp

Trân trọng./.