Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » [Cập nhật] Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020


[Cập nhật] Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020
09 Tháng Sáu 2020 - vinhdh
Lượt xem: 2.938     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 [Cập nhật] Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

* Ghi chú: 

1. Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020 từ ngày 06/07/2020 đến ngày 27/10/2020; tổ chức thi lần 1 từ ngày 28/10/2020 đến ngày 01/11/2020; tổ chức thi lần 2 dự kiến ngày 22/11/2020.

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(1-8) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 8; 

                  6,7,8 T(7-8) tức là học tiết 6,7,8 từ tuần 7 đến tuần 8; 

                  1,2,3 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 9; 

                  1-5 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 9.