Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020


Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020
09 Tháng Sáu 2020 - vinhdh
Lượt xem: 2.159     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

* Ghi chú:

 

1. Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020 từ ngày 06/07/2020 đến ngày 05/09/2020; tổ chức thi lần 1 từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020; tổ chức thi lần 2 dự kiến ngày 04/10/2020.

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(1-8) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 8; 

                  6,7,8 T(7-8) tức là học tiết 6,7,8 từ tuần 7 đến tuần 8; 

                  1,2,3 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 9; 

                  1-5 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 9.      

3. Ngày 02/09/2020 (thứ 4) GV- SV nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 theo quy định Nhà nước, GV không xây dựng kế hoạch giảng dạy; GV có giờ ngày 02/09/2020 điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo hướng tịnh tiến về sau.