Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16
13 Tháng Giêng 2020 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.883     Phản hồi: 0     Đánh giá:


  Danh sách SV và TKB KNM khóa thứ 16

Xem trực tuyến  -  Tải về

Chú ý:

Từ Thứ 2 đến Thứ 6: học buổi tối, từ 18h00 đến 20h25. Thứ 7: học ban ngày; ký hiệu (S) học sáng - ký hiệu (C) học chiều; sáng từ 07h30; chiều từ 13h30.

- Một số SV có đăng ký học kỹ năng đầu (GT, TT, LVN) thuộc lớp KNMK16.19, KNMK16.20 đồng thời có đăng ký học kỹ năng sau (GQVD, TDST, TLMT & QLTG), cần chú ý xem thêm TKB của lớp KNMK16.21, KNMK16.22 (SV sẽ được đánh dấu X trong Danh sách), SV cần chú ý!

- Các trường hợp SV học ghép, chuyển lớp, v.v... cần sử dụng Mẫu xác nhận kết quả học KNM (theo mẫu: tải tại đây), có xác nhận của phòng Đào tạo và GV giảng dạy, nộp về cho phòng Đào tạo trước ngày 05/06/2020 để tổng hợp kết quả học KNM.