Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » [Sẽ cập nhật sau ngày 10/04/2020] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)


[Sẽ cập nhật sau ngày 10/04/2020] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
10 Tháng Giêng 2020 - vinhdh
Lượt xem: 6.827     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 1. Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

 2. Thời khóa biểu môn giáo dục thể chất khóa 13 HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

 3. Danh sách SV khóa 13 học giáo dục thể chất HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

 4. Kế hoạch thi lần 2 HKI (2019-2020)  ===> Xem tại đây

* Ghi chú:

1. Thời khóa biểu HKII năm học 2019-2020 có 2 đợt: 

   - Đợt 1: từ ngày 09/03/2020 đến ngày 17/05/2020; tổ chức thi lần 1 từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020; tổ chức thi lần 2 dự kiến ngày 14/06/2020;

   - Đợt 2: từ ngày 25/05/2020 đến ngày 25/07/2020; tổ chức thi lần 1 từ ngày 27/07/2020 đến ngày 02/08/2020; tổ chức thi lần 2 dự kiến ngày 30/08/2020. 

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 9; 

                  1,2,3 T(9) tức là học tiết 1,2,3 tuần 9;

                  1-5 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 9;

                  1,2 T(1-16) tức học tiết 1,2 từ tuần 1 đến tuần 16.            

3. GV nghỉ dạy, dạy thay, dạy bù thực hiện theo Quy định số 725/QĐ-CĐTM ngày 13/12/2019;

Riêng các ngày 30/04/2020 (thứ 5) Giải phóng hoàn toàn Miền nam, 01/05/2020 (thứ 6) Quốc tế lao động GV- SV nghỉ lễ theo quy định Nhà nước, GV không xây dựng kế hoạch giảng dạy, GV có giờ điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo hướng tịnh tiến về sau.

4. Thời khóa biểu giáo dục thể chất HKII (2019-2020) từ ngày 09/03/2020 đến ngày 26/06/2020, tổ chức thi từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020. 

 Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020 SV nghỉ học giáo dục thể chất để thi TKB chính đợt 1 HKII (2019-2020).

5. Những sinh viên khóa 13 không có tên trong danh sách học giáo dục thể chất HKII năm học 2019-2020 sẽ học vào HKI năm học 2020-2021.