Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » [Cập nhật sau ngày 29/02/2020] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)


[Cập nhật sau ngày 29/02/2020] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
10 Tháng Giêng 2020 - vinhdh
Lượt xem: 4.484     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 1. Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020 (cập nhật) ===> Xem tại đây

 2. Thời khóa biểu môn giáo dục thể chất khóa 13 HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

 3. Danh sách SV khóa 13 học giáo dục thể chất HKII năm học 2019-2020 ===> Xem tại đây

* Ghi chú:

1. Thời khóa biểu HKII (2019-2020) có 2 đợt: 

    - Đợt 1: từ ngày 17/02/2020 đến ngày 18/04/2020; tổ chức thi từ ngày 23/04/2020 đến ngày 29/04/2020;

    - Đợt 2: từ ngày 04/05/2020 đến ngày 18/07/2020; tổ chức thi từ ngày 19/07/2020 đến ngày 26/07/2020.

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 9; 

                  1,2,3 T(9) tức là học tiết 1,2,3 tuần 9;

                  1-5 T(1-9) tức là học tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 9;

                  1,2 T(1-16) tức học tiết 1,2 từ tuần 1 đến tuần 16.            

3. GV nghỉ dạy, dạy thay, dạy bù thực hiện theo Quy định số 725/QĐ-CĐTM ngày 13/12/2019;

Riêng các ngày 02/04/2020 (thứ 5) Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), 30/04/2020 (thứ 5) Giải phóng hoàn toàn Miền nam, 01/05/2020 (thứ 6) Quốc tế lao động GV- SV nghỉ lễ theo quy định Nhà nước, GV không xây dựng kế hoạch giảng dạy, GV có giờ điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo hướng tịnh tiến về sau.

4. Thời khóa biểu giáo dục thể chất HKII (2019-2020) từ ngày 17/02/2020 đến ngày 12/06/2020, tổ chức thi từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020. 

 Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 29/04/2020 SV nghỉ học giáo dục thể chất để thi đợt 1 TKB chính HKII (2019-2020).

5. Những sinh viên khóa 13 không có tên trong danh sách học giáo dục thể chất HKII năm học 2019-2020 sẽ học vào HKI năm học 2020-2021.