Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)
19 Tháng Mười Hai 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.043     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR

(Ngày kiểm tra: 08/12/2019)

Kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra: Sinh viên xem tại đây 

Dữ liệu dự kiến in chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra: Sinh viên kiểm tra tại đây

Nếu có ý kiến sinh viên phản hồi trước ngày 24/12/2019 để bộ phận giúp việc tiến hành in chứng nhận.  

Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 24/12/2019 (Sinh viên lấy mẫu tại Phòng Đào tạo).

Trân trọng./.