Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019)


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019)
28 Tháng Mười 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.374     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra

kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019) 

- Sinh viên xem danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra tại đây

      + Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 08/11/2019:

               * Sinh viên khóa 11, khóa 12 nộp lệ phí thông qua thẻ ngân hàng Đông Á;

               * Sinh viên các khóa còn lại nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán.

       + Lệ phí tham dự lớp ôn tập (02 tuần): 120.000 đồng/sv; Lệ phí tham dự kiểm tra: 180.000 đồng/sv.

- Sinh viên kiểm tra danh sách đăng ký chưa thành công Tiếng Anh chuẩn đầu ra do bị lỗi (sai mã sinh viên, sai ngày sinh, sai lớp, đăng ký ôn tập nhưng không đăng ký buổi, không đăng ký ôn tập nhưng vẫn đăng ký buổi) tại đây. Ngày 04/11/2019 sinh viên lên Phòng Đào tạo (gặp Cô Linh) để đăng ký bổ sung và nộp tiền mặt.

Trân trọng.