Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019
03 Tháng Mười 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.978     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

KỲ KIỂM TRA THÁNG 11 NĂM 2019

Sinh viên truy cập vào địa chỉ này để đăng ký: http://sinhvien.cdtm.edu.vn/dangky