Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)
01 Tháng Mười 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.223     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra

kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra 22/09/2019)

 ----------------------

Sinh viên xem kết quả tại đây

Thời gian nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra đến hết ngày 07/10/2019 tại Phòng Đào tạo

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp thắc mắc nếu có