Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020


Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020
12 Tháng Chín 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.321     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập,
buộc thôi học năm học 2019 - 2020


Căn cứ theo quy chế số 490/QĐ-CĐTM (đối với khóa 11 và các khóa trở về trước) và quy chế số 437/QĐ-CĐTM (đối với khóa 12) về tổ chức đào tạo cao đẳng. Đồng thời nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập để kịp tiến độ ra trường. 


Trước khi chốt danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020 để ra quyết định. Phòng Đào tạo gửi danh sách dữ liệu kết quả học tập dùng để xét cảnh báo KQHT, buộc thôi học của sinh viên tính đến năm học 2018 - 2019 ở file kèm (Sinh viên xem tại đây)


Đề nghị sinh viên kiểm tra dữ liệu, phản hồi nếu có thắc mắc hạn cuối ngày 18/09/2019. Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo tiến hành ra quyết định

Trân trọng.