Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
22 Tháng Tám 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.886     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019: Sinh viên khóa 11, khóa 12 nộp lệ phí thông qua thẻ ngân hàng Đông Á; Sinh viên các khóa còn lại nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán.

Danh sách sinh viên đăng ký thành công: xem tại đây

Danh sách sinh viên đăng ký không thành công, liên hệ Phòng Đào tạo để xử lý: xem tại đây 

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp