Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kết quả » Thi học phần » Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
19 Tháng Tám 2019 - Truyền thông
Lượt xem: 2.690     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

- Bảng điểm tổng hợp môn học GDQPAN khóa 11 và khóa cũ Xem tại đây

- Bảng điểm tổng hợp môn học GDQPAN khóa 12 Xem tại đây

*Ghi chúThời gian nhận chứng chỉ sẽ thông báo cụ thể sau