Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo » Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị kinh doanh


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
12 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 814     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Mục tiêu chung: Chương trình Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về công việc quản trị kinh doanh, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Hiểu được bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường hoạt động của doanh nghiệp; các chức năng cơ bản của nhà quản trị;

+ Hiểu được bản chất những công việc: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích và đãi ngộ nhân viên, thực hiện các hoạt động lễ tân, văn thư và lập lịch công tác; nghiên cứu cơ hội thị trường và lựa chọn chiến lược marketing cạnh tranh, lập kế hoạch marketing; phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn; mua hàng, vận chuyển hàng hóa, tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng hóa; dự báo nhu cầu sản phẩm, quản trị tồn kho và lập kế hoạch sản xuất; lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá kết quả hoạt động bán hàng;

+ Có kiến thức về thống kê, tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc.

- Kỹ năng

+ Thực hiện các hoạt động tác nghiệp về tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân sự; và các công việc tiếp nhận, lưu trữ văn thư, lễ tân văn phòng, soạn thảo văn bản;

+ Phân tích cơ hội thị trường, thực hiện được các công việc của các chính sách: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến; lập được kế hoạch marketing;

+ Lập và thực hiện được kế hoạch bán hàng;

+ Lập và thực hiện được kế hoạch mua hàng, tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa;

+ Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng hóa;

+ Phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn cho doanh nghiệp;

+ Dự báo được nhu cầu sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất và cung ứng vật tư cho hoạt động sản xuất;

+ Tham mưu cho cấp quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam);

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh;

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng Microsoft Excel để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có phẩm chất đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong công việc;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo đáp ứng nhu cầu công việc.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở các vị trí/bộ phận hành chính nhân sự, kinh doanh/bán hàng, kho hàng, vật tư, kế hoạch sản xuất,... Sau một thời gian, có thể được đề bạt lên vị trí cao hơn như Tổ trưởng/nhóm trưởng bán hàng, giám sát bán hàng, giám sát kinh doanh, phó/trưởng phòng kinh doanh, thủ kho, trưởng bộ phận thu mua ... của doanh nghiệp.