Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo » Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
12 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 760     Phản hồi: 0     Đánh giá:


           Mục tiêu chung

Chương trình Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện thuần thục các nghiệp vụ cơ bản về phục vụ và tổ chức phục vụ ăn uống để vận dụng trong công tác quản trị nhà hàng; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp trong kinh doanh nhà hàng, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công. Người tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng; có khả năng tìm việc và tự tạo việc làm phù hợp với ngành đào tạo hoặc học lên trình độ cao hơn.

        Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng đối với hoạt động quản trị nhà hàng;

+ Hiểu được bản chất những hoạt động phục ăn uống, pha chế đồ uống và chế biến món ăn;

+ Hiểu được bản chất của việc mua sắm, kiểm soát và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm;

+ Hiểu được bản chất của việc lập kế hoạch, tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự; tổ chức, giám sát và điều hành nhân sự; kiểm soát doanh thu và chi phí trong nhà hàng;

+ Hiểu được bản chất của việc xây dựng ý tưởng thiết kế và trang trí một số loại tiệc điển hình; đàm phán và ký kết hợp đồng tiệc; lập kế hoạch tổ chức phục vụ, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh tiệc; lập kế hoạch và triển khai công tác tổ chức sự kiện - hội nghị trong nhà hàng.

- Kỹ năng

+ Phục vụ ăn uống, pha chế đồ uống và chế biến món ăn;

+ Mua sắm, kiểm soát và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm;

+ Lập kế hoạch, tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự;

+ Xây dựng định mức lao động cho bộ phận; tổ chức, giám sát và điều hành nhân sự; kiểm soát doanh thu và chi phí trong nhà hàng;

+ Thiết kế và trang trí các loại tiệc điển hình; đàm phán và ký kết hợp đồng tiệc; lập kế hoạch tổ chức phục vụ, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh tiệc;

+ Lập  kế hoạch và triển khai công tác tổ chức sự kiện - hội nghị trong nhà hàng;

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam);

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực quản trị nhà hàng;

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có phẩm chất đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức kỷ luật, tính tự giác trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp;

+ Có khả năng tự học, không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. 

        Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm việc tại các nhà hàng độc lập, nhà hàng thuộc các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch ở vị trí nhân viên tác nghiệp. Sau một thời gian công tác có thể phát triển đến vị trí trưởng nhóm nghiệp vụ, trưởng ca và các vị trí quản lý khác trong nhà hàng.