Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo » Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
12 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 782     Phản hồi: 0     Đánh giá:


           1.1. Mục tiêu chung

Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về công việc quản dịch vụ du lịch và lữ hành, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

+ Hiểu biết được tình hình kinh tế, chính trị, những qui định của pháp luật đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Hiểu biết được địa lý, văn hóa và tuyến điểm du lịch Việt Nam;

+ Hiểu biết được bản chất của nhiệm vụ: Hướng dẫn du lịch, tổ chức hoạt náo, điều hành chương trình du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành và tổ chức sự kiện – hội nghị;

+ Hiểu biết được bản chất những công việc: Đón tiễn khách, hướng dẫn tham quan; phục vụ khách trong suốt chuyến đi du lịch; tổ chức các trò chơi; xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện; triển khai động xúc tiến và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch; quản trị nhân sự trong doanh nghiệp lữ hành, mối quan hệ với nhà cung cấp và kiểm soát chất lượng các chương trình du lịch.

- Kỹ năng

+ Tổ chức hướng dẫn du lịch bao gồm: Chuẩn bị, đón tiếp, hướng dẫn tham quan, phục vụ lưu trú ăn uống, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, giải quyết tình huống phát sinh, tiễn khách và thưc hiện các hoạt động sau khi kết thúc chuyến đi;

+ Thực hiện nghiệp vụ lữ hành bao gồm: Xây dựng, tổ chức hoạt động xúc tiến, bán, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các sự kiện - hội nghị;

+ Quản trị nhân sự và mối quan hệ với nhà cung cấp; kiểm soát chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh lữ hành;

+ Quan hệ và chăm sóc khách hàng

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam);

              + Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

          - Năng lực tự chủ và trách nhiệm

               + Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, kiên trì trong công việc;

              + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong công việc;

+ Tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức mới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, năng động, sáng tạo và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ;

+ Hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, ở các vị trí hướng dẫn viên du lịch, điều hành chương trình du lịch, chuyên viên bộ phận kinh doanh, chuyên viên viên bộ phận tổ chức sự kiện. Sau một thời gian công tác có thể phát triển đến vị trí trưởng nhóm, trưởng bộ phận và các vị trí quản lý khác trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.