Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo » Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhân sự


Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị nhân sự
12 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 748     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Mục tiêu chung: Chương trình Quản trị nhân sự nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về công việc quản trị nhân sự, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; Có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị nhân sự; Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Quản trị nhân sự, trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc;  Có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

     + Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng, hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, các chức năng cơ bản của nhà quản trị;

     + Hiểu được bản chất Luật lao động, các qui định của Nhà nước về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, quy trình, quy định giải quyết tranh chấp, khiếu nại về lao động;

     + Hiểu đúng bản chất quy trình, phương pháp xây dựng lịch làm việc, lễ tân văn phòng, xử lý văn thư, soạn thảo văn bản hành chính, quy trình tuyển dụng, đào tạo nhân sự, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, công tác tiền lương và đãi ngộ nhân sự;   

     + Có kiến thức về thống kê, tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc.

- Kỹ năng

     + Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyển dụng nhân sự;

     + Xây dựng và thực hiện được kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động;

     + Tham gia xây dựng và triển khai, giám sát hệ thống đánh giá kết quả làm việc của người lao động;

     + Tham gia vận hành hệ thống lương thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động; 

     + Theo dõi và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn lao động và các thủ tục khác liên quan đến người lao động theo quy định của Nhà nước.

     + Phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ;  

     + Sắp xếp, bố trí lịch làm việc, tiếp nhận, lưu trữ văn thư, soạn thảo văn bản hành chính, tổ chức hội họp.

     + Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam.

     + Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực quản trị nhân sự.

     + Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; Sử dụng Microsoft Excel để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn; Sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

     + Có phẩm chất đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

     + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong công việc;

     + Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo đáp ứng nhu cầu công việc.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức phi chính phủ... ở các bộ phận tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, tiền lương, hành chính văn phòng... Sau một thời gian, có thể được đề bạt lên vị trí cao hơn như phó, trưởng phòng hành chính nhân sự, trưởng bộ phận phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo... của doanh nghiệp.