Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo » Mục tiêu đào tạo ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu


Mục tiêu đào tạo ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
12 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 779     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Mục tiêu chung

Chương trình Kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có lập trường chính trị vững vàng; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

+ Hiểu được tình hình kinh tế chính trị, những qui định của pháp luật đối với ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu;

+ Hiểu được nội dung về giao dịch thương mại quốc tế, dịch vụ logistics, vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ hải quan, thanh toán và tín dụng quốc tế;

+ Hiểu được nội dung những công việc: nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu; giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng; thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ logistics; xây dựng và thực hiện kế hoạch vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện khai báo hải quan và thanh toán cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

 - Kỹ năng

+ Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho một lô hàng;

+ Tham gia thực hiện giao dịch và đàm phán hợp đồng;

+ Soạn thảo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Thực hiện quy trình gom hàng, quy trình giao hàng từ cửa tới cửa, quy trình kho hàng, quy trình đại lý vận tải, quy trình nâng và hạ bãi container, quy trình khai thuê hải quan, quy trình mua bán cước vận tải quốc tế;

+ Thực hiện hoạt động giao nhận, vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa trong kinh doanh xuất nhập khẩu;

+ Thực hiện khai báo hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và tín dụng cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam);

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu;

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ tuân thủ luật pháp và có đạo đức kinh doanh;

+ Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có ý thức nghề nghiệp tốt;

+ Tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức mới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, năng động, sáng tạo và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp dịch vụ khác có liên quan và cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu như công ty giao nhận, vận tải và dịch vụ logistics; hãng tàu; hải quan; bảo hiểm; ngân hàng và cảng; Cục xúc tiến xuất nhập khẩu, Sở thương mại; ở các vị trí chuyên viên giao dịch, soạn thảo và kiểm tra hợp đồng xuất nhập khẩu, chuyên viên thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, chuyên viên khai/khai thuê hải quan, chuyên viên giao nhận, chuyên viên chứng từ, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên kinh doanh cước vận tải và logistics, chuyên viên giám định hàng hóa, chuyên viên xúc tiến thương mại. Sau một thời gian công tác có thể phát triển đến vị trí trưởng/phó phòng, hoặc các vị trí quản lý khác.