Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo » Mục tiêu đào tạo » Mục tiêu đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp


Mục tiêu đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp
12 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 796     Phản hồi: 0     Đánh giá:


            Mục tiêu chung

Chương trình Kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về kế toán các loại hình doanh nghiệp, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán sản xuất, kế toán thương mại và dịch vụ; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong thực hiện nhiệm vụ, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và kiến thức cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến nghề kế toán;

+ Hiểu được quy trình tổ chức công tác kế toán, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên cơ sở nắm vững các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp, luật kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong doanh nghiệp;

+ Hiểu được phương pháp hạch toán kế toán các phần hành cụ thể: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư; Kế toán vật tư, tài sản cố định; Kế toán tiền lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm; Kế toán thanh toán; Kế toán nguồn vốn; Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu; Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính trong đơn vị sản xuất, thương mại và dịch vụ để vận dụng vào công tác kế toán;

+ Hiểu được các bước công việc cụ thể trong từng phần hành kế toán, gồm: tiếp nhận, lập, phân loại chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; kiểm tra, đối chiếu số liệu; lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính;

+ Hiểu được ứng dụng phần mềm kế toán, phương pháp thực hiện nghiệp vụ bằng phần mềm kế toán máy; phương pháp sử dụng MS Excel để xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống sổ kế toán và báo cáo tài chính bằng các hàm Excel.

- Kỹ năng

+ Tổ chức được công tác kế toán tại doanh nghiệp bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán báo cáo tài chính;

+ Thực hiện được các nhiệm vụ kế toán phần hành tại doanh nghiệp như Kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư; Kế toán vật tư, tài sản cố định; Kế toán tiền lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm; Kế toán thanh toán; Kế toán nguồn vốn; Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu; Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính;

+ Tiếp nhận, lập, kiểm tra, phân loại chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán, đối chiếu, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng luật và chế độ kế toán tại doanh nghiệp;

+ Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp các chủ đề quen thuộc liên quan đến công việc hằng ngày (Năng lực sử sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt nam);

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kế toán doanh nghiệp;   

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin;

+ Sử dụng phần mềm kế toán hoặc ứng dụng MS Excel để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ kế toán và tổng hợp báo cáo;

+ Phân tích được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần cầu tiến, tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, tỉ mỉ, nguyên tắc, trách nhiệm và đáng tin cậy, có tác phong chuyên nghiệp, có kỹ năng tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường công tác; có thái độ, khả năng chịu áp lực công việc.

+ Có khả năng cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ; các đơn vị hành chính sự nghiệp, có thể đảm nhiệm các vị trí kế toán viên các phần hành như: kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán giá thành, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế…; triển vọng trong tương lai có thể trở thành kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.