Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu HKI năm học 2019-2020 (Đợt 1)


Thời khóa biểu HKI năm học 2019-2020 (Đợt 1)
08 Tháng Tám 2019 - vinhdh
Lượt xem: 8.794     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thời khóa biểu HKI năm học 2019-2020 (Đợt 1) ==> Xem tại đây

Xem thời gian các tiết học 

*Ghi chú:

- Ký hiệu 1,2,3 T(1-6) tức là học tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 6

- Thời gian bắt đầu đợt 1 học kỳ I năm học 2019-2020: ngày 12/08/2019